Datavisualisatie

De datavisualisatie vult het artikel van de KRO-NCRV aan door inzicht te geven over het aantal privacyschendingen die begaan zijn. Het doel is om de politie hierop te attenderen zodat dit beter kan worden gemonitord.

Publicatie bekijken

Diensten

Datavisualisatie
Iconografie

Klanten

KRO-NCRV
Hogeschool van Amsterdam

Verantwoordelijk

Concept
Ontwerp
Ontwikkeling

Datavisualisatie scherm Datavisualisatie scherm

Introductie

De politie wordt steeds actiever op social media waardoor ze meer waardering krijgen voor de taken die ze verrichten. Echter wordt dit niet goed genoeg gemonitord waardoor er ook privacy gevoelige informatie door de politie zelf wordt verspreid. Dit is natuurlijk niet de bedoeling.

Er werd aan Yoeri Pasman, Laurens Booij en mij gevraagd om een interactieve datavisualisatie te ontwerpen voor de KRO-NCRV. De datavisualisatie moest het onderzoek over politieloggers aanvullen en verreiken. Het ging hierbij enkel om politievloggers op YouTube.

Data

De KRO-NCRV heeft voorafgaand de bestaande video’s / vlogs geanalyseerd en de bevindingen daarvan genoteerd in een dataset. De dataset bestond uit 40 fragmenten van privacyschendingen. De geleverde dataset hebben wij vervolgens ook geanalyseerd en aangevuld zodat het goed samenwerkt met ons concept.

Hieronder is een gedeelte van de uiteindelijke dataset te zien.

videoID account titel categorie lengte datum betrokken status incident locatieHerleidbaar betrokkenenHerleidbaar overigHerleidbaar totaleSchending totaleEvents url
1 leeg gelaten leeg gelaten Overig 00:00:39 07/06/2016 Verdachte Normaal Klant onderhoud tuin 1 0 0 6 3 leeg gelaten
2 leeg gelaten leeg gelaten Medisch 00:01:18 13/06/2016 Slachtoffer Normaal Vrouw gaf geen gehoor 1 0 0 3 1 leeg gelaten

Scroll voor meer data 👉

Datavisualisatie scherm Datavisualisatie scherm

Concept

Het uitgangspunt was om de data op een vernieuwende manier weer te geven. Ons uiteindelijk concept is een abstracte representatie van de video’s geworden. Waarbij een cirkel de video voorstelt en de grootte van de cirkel het aantal privacyschendingen. De datavisualisatie is opgebouwd uit drie onderdelen.

  1. Het overzicht
  2. De tijdlijn
  3. De schending

Het overzicht toont alle video’s bij elkaar zodat de gebruiker eenvoudig kan zien welke de meeste privacyschendingen bevatten. Ook worden de video’s zonder privacyschendingen getoond om transparant naar de gebruiker te blijven over het percentage aan video's dat privacyscheding bevatten.

Vervolgens kan er op een video (cirkel) geklikt worden waardoor de gebruiker in het volgende onderdeel komt — de tijdlijn. Dit onderdeel is identiek aan de tijdlijn van de YouTube video. Net zoals op YouTube begint de video onschuldig, er is nog geen privacyschending gepleegd. Naarmate de gebruiker verder in de tijdlijn gaat, zal de cirkel groeien en zullen er privacyschendingen worden gepleegd.

Bij elke privacyschending staat een korte uitleg en kan een afbeelding bekeken worden om te zien op welke manier de privacyscheding is veroorzaakt. De afbeeldingen zijn door ons vervaagd om dit niet nog verder te verspreiden. Ons doel is namelijk niet het verspreiden ervan, maar de politie hierop te attenderen.

Datavisualisatie scherm

Het overzicht

Datavisualisatie scherm

De tijdlijn

Datavisualisatie scherm

De schending

Iconografie

Naast het ontwerp zijn er ook iconen voor de datavisualisatie gecreëerd. De iconen dienen als extra duidelijkheid op sommige momenten en maken een onderscheid tussen de verschillende privacyschendingen.

Datavisualisatie iconen

Wireframes

Na het concept concreet te hebben zijn er wireframes gemaakt. Hierbij is gekeken naar de positie en grootte van de elementen. Vervolgens hebben we aan de hand van de wireframes geëxperimenteerd met de animaties.

Datavisualisatie animatie Datavisualisatie animatie

Datavisualisatie

Aangezien de datavisualisatie binnen een artikel van de KRO-NCRV komt is het ontwerp zo minimaal mogelijk gebleven. Hierdoor zal de gebruiker zich enkel focussen op de inhoud van het artikel en de belangrijke elementen van de datavisualisatie.

Datavisualisatie scherm Datavisualisatie scherm
Datavisualisatie mobiel scherm Datavisualisatie mobiel scherm Datavisualisatie mobiel scherm Datavisualisatie mobiel scherm

Scroll voor meer schermen 👉

Publicatie datavisualisatie op De Monitor website

Contact opnemen

Heeft u interesse voor een mogelijk project of bent u benieuwd wat ik voor u kan betekenen. Dan kunt u altijd contact opnemen.

Contact opnemen
Easter egg